Paul Lagerweij, Patrick van Dalsum, Wim Groenendijk en Berry Nijsse

Paul Lagerweij  - Gedragsdeskundige en assessment specialist

Essentive training & coaching

Talententest,  pesoonlijkheidstest & beroepskeuzetest

Talent is dichterbij dan u denkt

Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie.
U maakt uw organisatie succesvoller door:

  1. mensen juist datgene te laten doen waar ze van nature goed in zijn;
  2. trainings- en coachingstrajecten te richten op het verbeteren van de aspecten die ook daadwerkelijk verbeterd kunnen worden.


Op deze manier benut u het volledige potentieel van uw medewerkers. Maar de vraag is natuurlijk: hoe weet u waar iemands talenten liggen en welke trainingen voor die persoon nu echt werken?


Paul Lagerweij - assessment tests

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training

Waarom loopt de een vast in een functie, terwijl iemand anders daarin juist opbloeit? Wat maakt iemand tot een "geboren leider"? Waarom zijn sommige mensen echte teamspelers, terwijl anderen individueel op hun best zijn?

Als u bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de Human Resources binnen uw organisatie zult u zich dergelijke vragen ongetwijfeld hebben gesteld. De door Essentive ontwikkelde Integrated Talent & Training Inventory® (ITTI) methodiek geeft een ondubbelzinnig antwoord op al deze vragen.

De ITTI®-methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Senior partners van Essentive, Paul Lagerweij en Patrick van Dalsum ontwikkelden de uiterst effectieve en wetenschappelijk bewezen ITTI®-methodiek waarbij inzicht in iemands persoonlijkheid wordt gebruikt als startpunt voor doelgerichte trainings- en coachingstrajecten. De ITTI®-methodiek bestaat uit twee componenten: een persoonlijkheidstest en een daarop volledig afgestemd trainingsprogramma. Deze unieke testmethodiek stelt op een volledige en objectieve wijze iemands talentenspectrum vast. Vervolgens wordt aan de hand van het verkregen inzicht in iemands talenten exact bepaald welke training en/of coaching voor deze persoon ook daadwerkelijk zinvol is. De methodiek vertelt u wat wel zal werken en wat niet!

Zo krijgen zowel u als de kandidaat, inzicht in zijn of haar functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien weet u beiden meteen welke training en coaching zin heeft en in welk trainingstraject u dus juist wel of juist niet dient te investeren.

Het vervolgens ingezette veranderingstraject werpt ook echt vruchten af: verbeterde persoonlijke effectiviteit en groei, plus de weg naar succes voor de werknemers en de organisatie.

Onze assessments, trainingen en counseling zijn perfecte instrumenten om uw organisatie opgelijnd te krijgen voor de uitdagingen waar zij voor staat. Maar soms kan de nood hoog zijn; een hoge mate van '’sense of urgency” leidt ertoe dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen.

U kunt dan ook per direct behoefte hebben aan tijdelijk professioneel management. Dat kunnen externe executives of non-executives, dan wel professionele experts zijn. Wij leveren deze gelouterde vaklui onder de noemer 'Interval Management'. Bijvoorbeeld voor het vlottrekken van een vastgelopen situatie, voor een speciaal project, voor het opvullen van een lacune omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking van de directie of omdat de omgeving erom vraagt en het echt ‘vijf voor twaalf’ is. Lees meer over onze Interval Management oplossingen.

Wilt u meer weten over hoe u Essentive kunt inzetten binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op